ДП МВС України Інформ-Ресурси
ДП МВС України Інформ-Ресурси

м.Київ, вул. Митрофана Довнар-Запольського, 8

ДП МВС України Інформ-Ресурси > > Повідомити про корупцію

Повідомити про корупцію

 

Ви можете відправити на електрону адресу - antikoruptsiyadp@gmail.com - відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також щодо прирівняних до них осіб згідно із Законом «Про запобігання корупції» (далі – «уповноважена особа»). Всі повідомлення розглядаються уповноваженою особою з питань запобігання корупції згідно з вимогами законодавства.

 

Зразок повідомлення