ДП МВС України Інформ-Ресурси
ДП МВС України Інформ-Ресурси

м.Київ, Військовий проїзд, 8

Законодавство

Нормативно-правові акти з питань діяльності органів внутрішніхсправ України

 

Законодавчі акти:

 

1.     Конституція України

2.     Закон України «Про загальну структуру і чисельність Міністерствавнутрішніх справ України»

3.     Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справУкраїни»

4.     Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»

5.     Закон України «По боротьбі з корупцією»

6.     Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби зорганізованою злочинністю»

7.     Закон України «Про імміграцію»

8.     Закон України «Про державний захист працівників суду іправоохоронних органів»

9.     Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими змісць позбавлення волі»

10.   Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь укримінальному судочинстві»

11.   Закон України «Про дорожній рух»

12.   Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини, іпрекурсори»

13.   Закон України «Про інформацію»

14.   Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку ідержавного кордону»

15.   Закон України «Про участь в міжнародних миротворчих операціях»

16.   Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених звійськової служби, та деяких інших осіб»

17.   Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветераніворганів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»

 

Акти Президента України та Верховної Ради України

 

1.   Указ Президента України від 19.12.2000 № 1346 «Про символікуорганів Міністерства внутрішніх справ України»

2.   Указ Президента України від 18.01.2001 № 20 «Про додаткові заходищодо запобігання зникненню людей, удосконалення взаємодіїправоохоронних та інших органів виконавчої влади в їх розшуку»

3.  Указ Президента України від 19.07.2001 № 532 «Про додаткові заходищодо боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом»

4.  Указ Президента України від 10.12.2001 № 1199 «Про заходи щодозапобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочиннимшляхом»

5.  Указ Президента України від 18.02.2002 № 143 «Про заходи щододальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян»

6.  Указ Президента України від 06.02.2003 № 84 «Про невідкладнідодаткові заходи щодо посилення боротьби з організованоюзлочинністю і корупцією»

7.   Указ Президента України від 22.07.2003 № 740 «Про заходи щодорозвитку системи протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочиннимшляхом, і фінансуванню тероризму»

8.   Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503 «Прозатвердження положень про паспорт громадянина України, просвідоцтво про народження та про паспорт громадянина України длявиїзду за кордон»

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

1.   Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878 «Прозатвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»

2.   Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1992 № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій ігрошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам,мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військовоїслужби за контрактом, особам начальницького і рядового складуорганів внутрішніх справ та членам їхніх сімей»

3.   Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 «Прозатвердження Положення про дозвільну систему»

4.   Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 № 220 «ПроНаціональне центральне бюро Інтерполу»

5.   Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.1993 № 706 «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосуванняспеціальних засобів самооборони, заряджених речовинамисльозоточивої та дратівливої дії»

6.   Постанова Кабінету Міністрів, вiд 17.07.2003 № 1111 «Прозатвердження Правил оформлення і видачі тимчасового посвідченнягромадянина України»

7.   Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 341 «Про Положення про Державну автомобільну інспекцію МВС»

8.   Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 № 988 «Проутворення експертної служби МВС»

9.   Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1110 «Прозатвердження Типового положення про пункт тимчасовогоперебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконноперебувають в Україні»

11.  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098 «Деякіпитання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг»

12.  Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції"

 

Рішення

 

1.   Рішення "Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади" № 126  від 02.12.2016